Η ύδρευση αρχικά γινόταν από το νερό των λαουμιών που υπήρχαν γύρω από το χωριό. Αργότερα από το νερό του λάκκου που είχε σχεδόν κάθε σπίτι στην αυλή του.
 
Τέλος, η αποθήκευση νερού γινόταν σε τσιμεντένιο ντεπόζιτο μεγάλης χωρητικότητας, ανατολικά του χωριού προς το χωριό Φιλιά. Από εκεί μεταφερόταν με σωλήνες σε φουντάνες που είχαν κατασκευασθεί σε διάφορα σημεία του χωριού.
 
Το 1973 αποπερατώθηκε και το μεγάλο φράγμα των Μασσάρων, όπου και εξυπηρετούσε στην παροχή νερού, τόσο το χωριό , όσο και τα άλλα γειτονικά χωριά.