Το 1959 έγινε η αίτηση για ίδρυση της Συνεργατικής Πιστωτικής Εταιρείας (ΣΠΕ) Μάσσαρι. Το 1962 η αίτηση εγκρίθηκε.

Ο Συνεργατισμός πιο πέρα από τα δάνεια και τις καταθέσεις είχε σαν έργο του τη συγκέντρωση των σιτηρών και την προμήθεια πόρων και λιπασμάτων στους χωρικούς.
Ήταν πολύ φυσικό οι γεωργοί που για τόσα χρόνια υπέφεραν από τους τοκογλύφους και τους δανειστές να αγκαλιάσουν με μεγάλη χαρά και ανακούφιση το κίνημα του Συνεργατισμού.

Το 1983 η ΣΠΕ Μάσσαρι διαλύθηκε ως αποτέλεσμα της προσφυγιάς.