Ανατολικά του χωριού σε απόσταση ενός χιλιομέτρου υπάρχει το τοπωνύμιο «τα Παλιομάσσαρα». Το τοπωνύμιο αυτό μέχρι τα τέλη της Ενετοκρατίας, γύρω στα 1570 ήταν ξεχωριστό χωριό (casali) το οποίο διοικητικά ανήκε σ’ ένα από τα δώδεκα διαμερίσματα της Κύπρου, στο διαμέρισμα Πεντάγυιας. Κατά τη περίοδο της τουρκοκρατίας (1570-1878) συμπτύχθηκαν κάποια χωριά για καλύτερο διοικητικό έλεγχο, έτσι έχουμε μετακίνηση των κατοίκων από τα Παλιομάσσαρα προς το Μάσαρη. Ακόμη και σήμερα βρίσκονται κατάλοιπα του μεσαιωνικού οικισμού όπως αρχαίες οικίες, μεγάλα σπήλαια και ο παλιόμυλος με τα αρδευτικά λαγούμια.