Το Νέο Κοινοτικό Συμβούλιο Μάσσαρι μετά την εκλογή του την 01.01.2007, αλλά και με την επανεκλογή του το 2012, έχει δραστηριοποιηθεί σε διάφορους τομείς με κύριο μέλημα την διατήρηση άσβεστης της μνήμης των εδαφών μας τόσο από τους παλιούς κατοίκους του χωριού, τους απογόνους τους αλλά και τους οποιουσδήποτε άλλους δείχνουν ενδιαφέρον και ευαισθησία για το κυπριακό πρόβλημα και το πρόβλημα κατοχής που αντιμετωπίζει το νησί μας.