Μετά το προδοτικό πραξικόπημα στις 15 Ιουλίου 1974, η Τουρκία εισέβαλε στην Κύπρο και κατέλαβε το 36,3% του κυρίαρχου εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι συνέπειες από την παράνομη αυτή επιδρομή ήταν καταστροφικές και ακόμα και σήμερα, παρόλο που η Κύπρος είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι μαζικές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διενεργούνται επί του κυπριακού εδάφους. Η Κυπριακή κυβέρνηση καταχώρησε προσφυγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις 17
Σεπτεμβρίου 1974 και στις 12 Μαρτίου το 1975. Η Επιτροπή έκρινε την Τουρκία ένοχη για παραβίαση έξι άρθρων της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μεταξύ των οποίων δολοφονίες, βιασμούς και λεηλασίες από τον τουρκικό στρατό στην Κύπρο.